Adres voor route: Vaartweg 51, Eemdijk Indien u deze route aanhoud staat u midden in polder Eempolder en kan u direct vissen.

Visvergunningen

Voor een actueel overzicht van benodigde vergunningen verwijzen wij u graag door naar de Visplanner van Sportvisserij Nederland. Bekijk hier direct het overzicht van de Eempolder. Visplanner voor de juiste vergunning om te snoeken in de polder

Vissoorten

In de Eempolder zijn de volgende vissoorten gevangen:
  • Snoek
  • Baars

Sfeerimpressie

<<<foto>>> Sfeerimpressies aanleveren? Dat kan via: info@snoekenindepolder.nl.

Vangsten

<<<foto>>> Vangstfoto’s aanleveren? Dat kan via: info@snoekenindepolder.nl.

Ligging Eempolder

De Eempolder is een natuurgebied bij Soest in de provincie Utrecht. Dit veenweidegebied ligt langs de rivier de Eem en strekt zich aan de oostzijde uit van de Amersfoortse wijk Hoogland tot het Eemmeer bij Bunschoten. Aan de westzijde wordt het begrensd door de spoorlijn tussen Soest en Baarn en dan naar het noorden langs Eemnes naar het Eemmeer. Onderstaande kaart geeft de Eempolder weer: <<<kaart>>>

Verschillende polders vormen Eempolder

De Eempolder bestaat uit verschillende kleine polders, te weten:
  • Bikkerspolder
  • Polder De Haar
  • Maatpolder
  • Middelwijk
  • Noorderpolder
  • Noorderpolder te Veld
  • Polder Zeldert
  • Zuiderpolder te Veld
Deze polders worden gezamenlijk de Eempolder genoemd.

Achtergrond informatie Eempolder

De provincie Utrecht is voor een deel eigenaar van de Eempolder, de rest is van particulieren. De polder ligt onder de zeespiegel. Het beheer wordt gedaan door waterschap Vallei en Eem. Dit weegt de belangen van landbouw, bosbouw, steden en industrie af tegen die van natuur, cultuurhistorie, recreatie en visserij. Het agrarische gebied heeft een open karakter met een strakke slagenverkaveling en daartussen smalle sloten en brede weteringen. De Eempolder is dan ook een onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. De polder behoort tot het overstromingsgebied van de voormalige Zuiderzee.[1] Een van de laatste keren was op 18 februari 1916, toen de Eempolder na een dijkdoorbraak bij Nijkerk overstroomde.[2][3] De vele waaien langs de oude kustlijn zijn ontstaan na vroegere dijkdoorbraken. Bron Wikipedia, meer info zie De Eempolder – Wikipedia.