Snoeken in de Nederlandse polders

Onderstaand een (kleine) impressie van polders in Nederland om te vissen. 

Polder Arkemheen

Veenpolder van Echten

Twiske Polder

Polder Achttienhoven,

Nederland telt ongeveer 4000 polders. De helft van het polderoppervlak in Europa ligt in Nederland. Van deze 4000 polders willen wij voor vissend Nederland (snoekend Nederland) de visgebieden in kaart brengen. Op de manier willen wij u uitdagen te genieten van het Nederlandse polderlandschap en hier uw schitterende hobby uit te voeren. 

Mist er volgens u nog een polder gebied? Stuur ons de informatie en wij voegen deze toe: info@poldersnoek.nl.

Definitie van polder volgens Wikipedia:

Een polder is een door waterkeringen omgeven gebied waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen de polder is hierdoor lager dan in het omliggende gebied. Polders worden in het algemeen doorkruist door watergangen. Voor de waterhuishouding is het noodzakelijk dat de sloten goed door kunnen stromen. Om hiervan zeker te zijn worden de sloten twee keer per jaar geschouwd: er wordt gecontroleerd of het water diep genoeg is en of er geen waterplanten in het water staan. Eigenaren van land grenzend aan water zijn verplicht om hun sloten te schouwen.

Een polder is een waterstaatkundige eenheid, dat wil zeggen dat het geen verbinding heeft met het buitenwater behalve via kunstwerken. Een poldermolen, gemaal (soms meerdere) of spuisluis regelt het polderpeil; via inlaten kan (vers) water worden binnen gelaten. Een polder is omgeven door een of meerdere waterkering(en).

In delen van een polder kan een hoger peil worden gehanteerd. Dit wordt geregeld met behulp van stuwen.