Adres voor route: Nekkeveld 1, 3861 ME Nijkerk. Indien u deze route aanhoud staat u midden in Polder Arkemheen.

Vergunningen Polder Arkemheen

Voor een actueel overzicht van benodigde vergunningen verwijzen wij u graag door naar de Visplanner van Sportvisserij Nederland. Bekijk hier direct het overzicht van Polder Arkemheen. Visplanner voor de juiste vergunning om te snoeken in de polder

Vissoorten

In Polder Mastenbroek zijn de volgende vissoorten gevangen:
  • Snoek
  • Baars

Sfeerimpressie

<<<foto>>> Sfeerimpressies aanleveren? Dat kan via: info@snoekenindepolder.nl.

Vangsten

<<<foto>>> Vangstfoto’s aanleveren? Dat kan via: info@snoekenindepolder.nl.

Ligging Polder Arkemheen

Polder Arkemheen bestaat uit twee polders: Nijkerkerpolder en de Putterpolder. Polder Arkemheen bevindt zich globaal tussen de steden Nijkerk, Bunschoten-Spakenburg en Hooglanderveen (Amersfoort). Ten noorden van de polder ligt het Nijkerkernauw. Het Nijkerkernauw is een van de randmeren en is gelegen tussen Gelderland en Flevoland. Onderstaande kaart geeft Polder Arkemheen weer: <<<kaart>>>

Achtergrond informatie Polder Arkemheen

De polder Arkemheen is één van de oudste polders van Nederland, hij is gelegen nabij de Gelderse plaats Nijkerk in de gemeenten Nijkerk en Putten. De polder ontstond nadat op 28 maart 1356 Hertog Reinoud III van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. De polder is vooral bijzonder omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met de bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 1916. In de polder zijn bijzondere vogels te zien, bijvoorbeeld de roerdomp en de grote zilverreiger, met daarnaast vele weidevogels, zoals de Grutto, Kievit en Veldleeuwerik. (Bron: Wikipedia – Meer informatie over Polder Arkemheen)

Overige Polder Arkemheen

Polder Arkemheen kenmerkt zich door nog twee bestaande stoomgemalen die door vrijwilligers in stand worden gehouden. Beide gemalen zijn in het verleden vervangen door elektrische gemalen, maar mocht u een bezoekje brengen aan polder Arkemheen dan is een bezoekje aan een van deze gemalen wellicht de moeite waard. Meer informatie over Polder Arkemheen vindt u op: www.bezoekarkemheen.nl